Privacy- & cookiebeleid

Doeleinden van gebruik

Wij verwerken uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: De acceptatie van uw bestelling;
verzenden van de nieuwsbrief (als u hiervoor staat ingeschreven); telefonisch
contact of contact via email als dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren; de mogelijkheid tot het maken van een account; om goederen en
diensten bij u af te leveren; het doen van een tevredenheidsonderzoek;
relatiebeheer; het nakomen van wettelijke verplichtingen; uitvoering van
overige overeenkomsten met u.

 

DMW bewaart
persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.

 

Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer, indien een betaling is uitgevoerd

 

Bij de verwerking van
persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de
overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan DMW
samenwerkende partners, zoals webbouwers en verzendmaatschappijen inschakelen.
In verband daarmee kan DMW persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan
deze partijen verstrekken.

 

Persoonsgegevens kunnen
ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of
strafbare gedragingen gericht tegen DMW, haar klanten en medewerkers, alsmede
voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming
van fraude en overkreditering.

 

Als u geen informatie
(meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor
marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink
in onze nieuwsbrief, door telefonisch contact met DMW (5 dagen per week van
10.00-18.00 uur via 024 360 0506, schriftelijk: Van Welderenstraat 114, 6511 MT
, Nijmegen, of per e-mail te sturen : info@mijnpronkstuk.com .

 

DMW gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor adressenhandel.De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Als u een bestelling plaatst of inlogt,
gebruiken wij een Secure Socket Layer (SSL)-encryptie, die uw informatie
versleutelt voordat deze aan ons wordt verstuurd. Hierdoor is deze informatie
tegen onbevoegd gebruik beveiligd.Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons
verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of
af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of
anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw
persoonsgegevens ook online inzien, corrigeren of verwijderen op de site. Ga hiervoor
naar www.mijnpronkstuk.comContact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze
site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens
contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of
reacties kunt u contact opnemen met DMW, info@mijnpronkstuk.com

 

Cookies

Websites hanteren
handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo
interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit
soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen "cookies").
Met behulp van cookies zorgt DMW er onder andere voor dat je bij een bezoek aan
onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We
maken het surfen op onze website makkelijker voor je en zorgen dat de website
goed werkt.

 

Voor de duidelijkheid
merken wij op dat functionele cookies worden geplaatst. Deze cookies mogen
zonder toestemming worden geplaatst.

 

Het gebruik van cookies
is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een
e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet
worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

 

Wij vinden het van groot
belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze
gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de
gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk
waarborgen.